گفتگو با دكتر رضايي زاده متخصص طب سنتي دانشگاه، در شبكه سلامت با موضوع ” تدابير و توصيه هاي حفظ تندرستي در فصل بهار”

شبكه سلامت در برنامه ضربان ۲۲ فروردين ماه ۹۶ ميزبان دكتر حسين رضايي زاده، متخصص طب سنتي دانشگاه بود.
دكتر رضايي زاده در اين برنامه به موضوع ” تدابير و توصيه هاي حفظ تندرستي در فصل بهار” به گفتگو پرداخت.
عضو هيئت علمي دانشگاه با اشاره به اين كه براي هر فصلي مزاجي قايل هستيم، گفت: براي اقليم و سرزمين ايران فصل بهار جزء طبيعت معتدل و يا گرم و تر محسوب مي شود.